نتایج داوطلبین انتخابات ۱۴۰۰تنها از طریق سامانه پیامک ۰۳۰۰۰۰۰۱۴۰۰

نتایج داوطلبین انتخابات ۱۴۰۰تنها از طریق سامانه پیامک ۰۳۰۰۰۰۰۱۴۰۰


جیک و جیک - رئیس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد تهران گفت: نتایج داوطلبین انتخابات ۱۴۰۰ تنها از طریق سامانه پیامکی ۰۳۰۰۰۰۰۱۴۰۰ ارسال می‌شود.
برچسب‌ها:

نتایج داوطلبین انتخابات ۱۴۰۰تنها طریق سامانه پیامک ۰۳۰۰۰۰۰۱۴۰۰

به اشتراک بگذارید:
136