اختصاص۶۷۰ میلیارد تومان به ساماندهی پسماند استان‌های ساحلی

اختصاص۶۷۰ میلیارد تومان به ساماندهی پسماند استان‌های ساحلی


جیک و جیک - رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان اینکه موضوع پسماند، موضوعی متکثر و چندوجهی است، تصریح کرد: مدیریت موثر و موفق پسماند و حل مشکلات این موضوع هم نیازمند مشارکت پذیری چند وجهی تمامی بازیگران و دست اندرکاران از جمله دولت، مجلس، قوه قضاییه، مردم، بخش خصوصی و نهادهای مردمی می باشد.
برچسب‌ها:

اختصاص۶۷۰ میلیارد تومان ساماندهی پسماند استان های ساحلی

به اشتراک بگذارید:
136