درخواست سازمان بهزیستی از دانشگاه علوم پزشکی برای واکسیناسیون افراد تحت پوشش

درخواست سازمان بهزیستی از دانشگاه علوم پزشکی برای واکسیناسیون افراد تحت پوشش


جیک و جیک - مدیرکل دفتر امور مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی با بیان اینکه تاکنون ۱۶ هزار و ۵۰ نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند، گفت: از این تعداد ۱۰ هزار و ۳۰۹ نفر دوز مرحله دوم را نیز دریافت کرده‌اند.
برچسب‌ها:

درخواست سازمان بهزیستی دانشگاه علوم پزشکی واکسیناسیون افراد تحت پوشش

به اشتراک بگذارید:
136