طرح جامع بین‌المللی «سلام دنیا» عملیاتی می‌شود

طرح جامع بین‌المللی «سلام دنیا» عملیاتی می‌شود


جیک و جیک - با امضای قرارداد همکاری مطالعاتی و پژوهشی بین هلدینگ سلام و دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) طرح جامع بین‌المللی «سلام دنیا» که با رویکرد ایجاد بازار تهاتر بین الملل و رهیافت خنثی کردن تحریم‌های آمریکا از سوی هلدینگ سلام، ارائه شده، وارد فاز مطالعاتی شد.
برچسب‌ها:

طرح جامع بین المللی سلام دنیا عملیاتی می شود

به اشتراک بگذارید:
->>