احداث مدارس کمتر از ۶ کلاس درس پذیرفتنی نیست

احداث مدارس کمتر از ۶ کلاس درس پذیرفتنی نیست


جیک و جیک - رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، گفت: در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و زیرنظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری باید به سمت ساخت مدارس بزرگ مقیاس حرکت کنیم و احداث مدارس کمتر از شش کلاس درس، پذیرفتنی نیست و احداث مدارس کمتر از شش کلاس درس پذیرفتنی نیست.
برچسب‌ها:

احداث مدارس کمتر کلاس درس پذیرفتنی نیست

به اشتراک بگذارید:
136