نگاه به شرق و همسایگان در توسعه کلید راهگشای اقتصاد ایران است

نگاه به شرق و همسایگان در توسعه کلید راهگشای اقتصاد ایران است


جیک و جیک - مشاور عالی فرماندهی کل قوا تصریح کرد : دو نگاه به شرق و نگاه به همسایگان و استفاده از ظرفیت بسیار بالای موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیای ایران برای امر صادرات می تواند کلید راه گشای اقتصادی ایران برای صادرات محصولات ایران باشد و همچنین برای صادرات مجدد با استفاده از موقعیت گذرگاه ایران به سمت شمال ایران یعنی کشورهای جدا شده از شوروی سابق مثل ۱۵ کشوری که جدا شده‌اند و حتی به سمت اروپا از طریق مدیترانه وقاره آسیا باشد.


برچسب‌ها:

نگاه شرق همسایگان توسعه کلید راهگشای اقتصاد ایران است

به اشتراک بگذارید:
136