محور اصلی تجارت و ضوابط اقتصادی ایران و ترکیه بخش خصوصی باشد

محور اصلی تجارت و ضوابط اقتصادی ایران و ترکیه بخش خصوصی باشد


جیک و جیک - رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: محور اصلی تجارت و ضوابط اقتصادی ایران و ترکیه باید بخش خصوصی باشد و دولت حامی آن است و اگر مشکلی پیش بیاید دولت کمک می‌کند.
برچسب‌ها:

محور اصلی تجارت ضوابط اقتصادی ایران ترکیه بخش خصوصی باشد

به اشتراک بگذارید:
->>