نارنجی شدن وضعیت برخی نقاط فارس

نارنجی شدن وضعیت برخی نقاط فارس


جیک و جیک - مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت مردم فارس در رعایت شیوه نامه ها، از تغییر وضعیت برخی نقاطواستان از قرمط به نارنجی خبر داد.
برچسب‌ها:

نارنجی شدن وضعیت برخی نقاط فارس

به اشتراک بگذارید: