تحریم و کرونا هر دو رو به اضمحلال است

تحریم و کرونا هر دو رو به اضمحلال است


جیک و جیک - رئیس دفتر رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تحریم و کرونا هر دو رو به اضمحلال است،‌ گفت: بین ۱۵ کشور همسایه بهترین رابطه را با ترکیه داریم.
برچسب‌ها:

تحریم کرونا هر دو رو اضمحلال است

به اشتراک بگذارید:
->>