تصویب لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری

تصویب لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری


جیک و جیک - هیات دولت در جلسه امروز،‌ لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری را تصویب کرد.
برچسب‌ها:

تصویب لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامه های حل فصل بین المللی ناشی میانجیگری

به اشتراک بگذارید:
136