اشکال فقهای شورای نگهبان به «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»

اشکال فقهای شورای نگهبان به «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»


جیک و جیک - یک عضو شورای نگهبان گزارشی درباره بررسی طرح جوانی جمعیت ارائه کرد.


برچسب‌ها:

اشکال فقهای شورای نگهبان طرح جوانی جمعیت حمایت خانواده

به اشتراک بگذارید:
->>