توضیح بانک مرکزی در مورد فروش منابع صندوق توسعه ملی

توضیح بانک مرکزی در مورد فروش منابع صندوق توسعه ملی


جیک و جیک - بانک مرکزی اقدام به تسعیر منابع غیرقابل دسترس صندوق که به معنای چاپ پول باشد، نخواهد کرد.
برچسب‌ها:

توضیح بانک مرکزی مورد فروش منابع صندوق توسعه ملی

به اشتراک بگذارید:
136