آیین‌نامه اجرایی مجوز تهاتر مطالبات و بدهی‌های نفت با دولت تصویب شد

آیین‌نامه اجرایی مجوز تهاتر مطالبات و بدهی‌های نفت با دولت تصویب شد


جیک و جیک - آیین‌نامه اجرایی مجوز تهاتر مطالبات و بدهی‌های سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو و وزارت نفت با دولت در نشست هیئت وزیران تصویب شد.
برچسب‌ها:

آیین نامه اجرایی مجوز تهاتر مطالبات بدهی های نفت دولت تصویب

به اشتراک بگذارید:
->>