سود بیش از انتظار بی‌پی از تجارت گاز

سود بیش از انتظار بی‌پی از تجارت گاز


جیک و جیک - سود شرکت بی‌پی در سه‌ماه نخست امسال به دلیل تجارت قابل توجه گاز بیش از پیش‌بینی‌ها بود.
برچسب‌ها:

سود بیش انتظار پی تجارت گاز

به اشتراک بگذارید:
->>