آغاز کشت پنبه در کشور/ پیش بینی تولید ۳۲۷ هزارتن وش پنبه در سال جاری

آغاز کشت پنبه در کشور/ پیش بینی تولید ۳۲۷ هزارتن وش پنبه در سال جاری


جیک و جیک - مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی از آغاز کشت پنبه در استان های پنبه کاری کشور خبر داد.
برچسب‌ها:

آغاز کشت پنبه کشور پیش بینی تولید ۳۲۷ هزارتن وش پنبه سال جاری

به اشتراک بگذارید:
136