اصلاح جداول بودجه در دوره‌های گذشته هم بوده/ عمده اصلاحات در جهت محرومیت‌‌‌زدایی است!

اصلاح جداول بودجه در دوره‌های گذشته هم بوده/ عمده اصلاحات در جهت محرومیت‌‌‌زدایی است!


جیک و جیک - عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اصلاحات و تغییراتی که در برخی از جداول بودجه انجام شده در دوره‌های گذشته هم بوده‌ است.
برچسب‌ها:

اصلاح جداول بودجه دوره های گذشته هم بوده عمده اصلاحات جهت محرومیت زدایی است

به اشتراک بگذارید:
136